Oferty i konkursy NGO

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr 54/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 21 maja 2019 r.w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych BP 2
Uchwała nr 46/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 ED 78
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Alternatywnych Form Turystyki, Sportów i Rekreacji „Turystyka bez Granic”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonta ED 80
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Klub Jeździecki BRAWURA w Kościelnej Wsi, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. BP 138
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Na Szczęście” przy SOSW im. M. Grzegorzewskiej z siedzibą w Zgorzelcu, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontaria BP 129
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela Pogranicze” z siedzibą w Studniskach Dolnych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczneg BP 163
Uchwała nr 34/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pod BP 145
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Królewska Dolina- Górnołużycki Działoszyn z siedzibą w Działoszynie, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie BP 151
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jasnej Góry „Góra Możliwości” z siedzibą w Jasnej Górze, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontar BP 151
Uchwała nr 31/2019 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 15 lutego 2019 r. Redakcja 201