Oferty i konkursy NGO

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy „COSMOS” w Radzimowie na zadanie „Organizacja turnieju piłki nożnej oraz zakup sprzętu sportowego dla dzieci w wieku 3-13 lat". KS 47
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Błękitni Studniska na zadanie „Zakup sprzętu sportowego". KS 49
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Ławiej” na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” – uczniowie Gimnazjum im. O Katarzyna Przybylska 99
Uchwała nr 367/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku Katarzyna Przybylska 96
Uchwała nr 355/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 Katarzyna Przybylska 268
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zgorzeleckie, na zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej ,,Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych, prowadzenie ogrzewalni sezonowej or KS 244
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej ,,Kapela Pogranicze” na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ,,Łączy nas wigilijny KS 251
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Łużyckie Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Na Koń” - „Organizacja zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody. Zawody regionalne i towarzyskie z udziałem osób zagranicznych, Mistrzost KS 232
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Oddział Międzyszkolny w Zgorzelcu - „XXIX Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Szkolnych Klubów Krajoznawczo-Turystycznych". KS 251
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Królewska Dolina-Górnołużycki Działoszyn z siedzibą w Działoszynie - „Międzynarodowy Piknik Rodzinny połączony z Dniem Dziecka". KS 251