Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkon, przy ul. Wróblewskiego 26 w Zgorzelcu na dz. nr 16/5 i 16/9 (Obr.I, AM-3), m.Zgorzelec) 10 czerwiec 2019
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o rozprawie administracyjnej - odszkodowanie Bogatynia ul. Kossaka 22 maj 2019
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o przewidywanym terminie zakończenia sprawy - odszkodowanie Bogatynia ul. Kossaka 22 maj 2019
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Prawno-Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 20 maj 2019
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni 15 maj 2019
Ogłoszenie o naborze kandytatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Zgorzeleckiego 13 maj 2019
Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wpis do rejestru zabytków kamienicy położonej przy ul. Boh. Getta 1 w Zgorzelcu 10 maj 2019
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Prawno-Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 15 kwiecień 2019
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Biurze Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 05 kwiecień 2019
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 11 marzec 2019