Ogłoszenia i informacje

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaż Nieruchomości gruntowej zabudowanej dz. nr 85/5 Pieńsk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------