Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - dz.nr 85/5 AM-2 obr. II Pieńsk 07 listopad 2014
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu zgorzeleckiego - dz.nr nr 132/9 AM-1 obręb VI Zgorzelec 04 listopad 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanych dróg zewn.i parkingów (...) 30 październik 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ul. Daniłowskiego do potoku Wrzosówka 10 październik 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych oraz budowy studni głębinowej 10 październik 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków do ziemi z oczyszczalni z bud. mieszkalnego zlok.na dz.nr 312 obr.Jagodzin 09 październik 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz.nr 339/4 AM-1 obr. Opolno Zdrój 08 październik 2014
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - działka nr 1/6 AM-4 obręb VI Zgorzelec 01 październik 2014
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i wynajęcia 26 wrzesień 2014
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości 25 wrzesień 2014