Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - 3.07.2014r. 03 lipiec 2014
Dom Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju poszukuje spadkobierców mieszkańców ośrodka. 01 lipiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Zagospodarowanie terenu przy ul.Sulikowskiej" 13 czerwiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków [...] za pośrednictwem drenażu rozsączającego do ziemi-dz.nr 38/3 (Obr.Dłużyna Górna AM-2) 13 czerwiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych [...] oczyszczonych ścieków przemysłowych z terenu Stacji Paliw R 5507 Shell Sp. z o.o., w Zgorzelcu przy ul. E.Plater 7 11 czerwiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb eksploatacji stawów "Parowa" 11 czerwiec 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - nieruchomość rolna użytki: ŁIII, RIVa. 06 czerwiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę przepławki dla ryb na rzece Nysa Łużycka, w bezpośrednim sąsiedztwie jazu (należącego do strony niemieckiej), w Zgorzelcu. 05 czerwiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na napowietrzne przekroczenie siecią gazową średniego ciśnienia cieków. 05 czerwiec 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Odbudowa stawów hodowlanych wraz z budowlami towarzyszącymi [...] w Sulikowie. 29 maj 2014