Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Opolno Zdrój i rezerwowo Bogatyni [...] 29 styczeń 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych,pochodzących z terenu nieczynnej stacji paliw Shell Polska [...] 29 styczeń 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na umieszczenie w korycie rzeki Nysy Łużyckiej infrastruktury turystycznej [...] 29 styczeń 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa ( dz.nr 9/1 AM-12 obręb II Bogatynia 22 styczeń 2014
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych [...]do projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. 17 styczeń 2014
Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego - 16.01.2014r. 16 styczeń 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla potrzeb napełnienia stawu rybnego ziemnego zlokalizowanego na dz. nr 199/7, AM-1, obr. Sulików 16 styczeń 2014
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 07 styczeń 2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę oczka wodnego na działce nr 407/2 (Obr. Studniska Górne, AM-2) [...] 07 styczeń 2014
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 grudnia 2013r. 07 styczeń 2014