Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę oczka wodnego na działce nr 407/2 (Obr. Studniska Górne, AM-2) [...] 07 styczeń 2014
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 grudnia 2013r. 07 styczeń 2014
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w formie darowizny oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia. 23 wrzesień 2013
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Rybarzowicach oznaczona geodezyjnie jako działki nr 265/2, 265/3, 265/4 i 265/5 AM-1 obręb Rybarzowice, gmina Bogatynia o powierzchni 1,41 ha. 23 wrzesień 2013
Starosta Zgorzelecki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonych w Zawidowie przy ul. Okrzei 16 wrzesień 2013
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego, w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr 9/1 AM-12 obręb II Bogatynia o pow. 0,3153 ha. 23 sierpień 2013
Starosta Zgorzelecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa - Dz. nr 55 AM-1 obręb Kościelna Wieś. 20 sierpień 2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stalowej kładki dla pieszych w ramach przedsięwzięcia budowlanego pn. Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Miedzianka [...] 12 sierpień 2013