Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni 15 maj 2019
Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wpis do rejestru zabytków kamienicy położonej przy ul. Boh. Getta 1 w Zgorzelcu 10 maj 2019
Ogłoszenie o konkursie fotograficznym "Powiat zgorzelecki w obiektywie - etap ZIMA" 05 luty 2019
Decyzja nr 22/2019 - pozwolenia na budowę centrum obsługi podróżnych w Jędrzychowicach 24 styczeń 2019
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy centrum obsługi podróżnych w Jędrzychowicach 17 styczeń 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy centrum obsługi podróżnych w Jędrzychowicach 09 styczeń 2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 10 grudzień 2018
ZSZiL:Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w ZSZiL w Zgorzelcu. 07 grudzień 2018
Informacja Koła Łowieckiego WIENIEC o polowaniu dewizowym organizowanym w dniu 16.12.2018r.. 27 listopad 2018
Obwieszczenie Państwowego Goapodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w sprawie wygaszenia decyzji wodnoprawnej wydanej przez Starostę Zgorzeleckiego z dnia 05.04.2013r. znak: BS.6341.2.2.2013.5 w pkt I.2 tj.szczególnego korzystania z 16 listopad 2018