Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
SP:Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 10 styczeń 2019
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy centrum obsługi podróżnych w Jędrzychowicach 09 styczeń 2019
SP: Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Prawno Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 11 grudzień 2018
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 10 grudzień 2018
ZSZiL:Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w ZSZiL w Zgorzelcu. 07 grudzień 2018
Informacja Koła Łowieckiego WIENIEC o polowaniu dewizowym organizowanym w dniu 16.12.2018r.. 27 listopad 2018
Obwieszczenie Państwowego Goapodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w sprawie wygaszenia decyzji wodnoprawnej wydanej przez Starostę Zgorzeleckiego z dnia 05.04.2013r. znak: BS.6341.2.2.2013.5 w pkt I.2 tj.szczególnego korzystania z 16 listopad 2018
Obwieszczenie o zwiadomieniu stron o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie budowy garażu w zabudowie szeregowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu 15 październik 2018
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia decyzji wodnoprawnej wydanej przez Starostę Zgorzeleckiego z dnia 05.04.2013r. znak: BS.6341.2.2.2013.5 W P 10 październik 2018
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie budowy 12 garaży w zabudowie szerwgowej przy ul. Chełmońskiego w Zgorzelcu 02 październik 2018