Ogłoszenia i informacje

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 31 maj 2016
Starosta Zgorzelecki ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 20 maj 2016
O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY ZGORZELECKIEGO zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 18 maj 2016
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 04 marzec 2016
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dz. nr 1/4 AM-3 obręb VIII Zgorzelec, stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego 03 marzec 2016
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - dz. nr 373/1 AM-1 obręb Lasów 19 luty 2016
Informacja Starosty Zgorzeleckiego o zgłoszeniach wystąpień chęci uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, ze strony podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową 12 luty 2016
Zarządzenie Nr 4 /2016 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 05 luty 2016
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zatoniu, oznaczonej jako działka 93/6 AM-1 obręb Zatonie 04 luty 2016
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 01 luty 2016