Uchwały podjęte na XXXIII sesji w dniu 28 kwietnia 2017 r.

__________________________