Uchwały podjęte na XXXV sesji w dniu 26 maja 2017 r.

_______________________________