Uchwały podjęte na XXXVI sesji w dniu 29 czerwca 2017 r.

_____________________________