Uchwały podjęte na XXXVII sesji w dniu 28 lipca 2017 r.

_______________________________