Uchwały podjęte na XXXVIII sesji w dniu 11 września 2017 r.

____________________________