Uchwały podjęte na XXXIX sesji w dniu 29 września 2017 r.

______________________