Uchwały podjęte na XLII sesji w dniu 29 grudnia 2017 r.

__________________________________________