Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 91
Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2 Iwona Połaska 77
Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku. Iwona Połaska 84
Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, budynku użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zl Iwona Połaska 59
Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, budynku użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zl Iwona Połaska 62
Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego Iwona Połaska 69
Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych Iwona Połaska 71
Uchwała nr XII/91/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 142
Uchwała nr XII/90/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 20 Iwona Połaska 127
Uchwała nr XI/89/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Katarzyna Chamer 157