Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XII/91/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 25
Uchwała nr XII/90/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 20 Iwona Połaska 26
Uchwała nr XI/89/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Katarzyna Chamer 58
Uchwała nr XI/88/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2018 Katarzyna Chamer 43
Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego wotum zaufania Katarzyna Chamer 54
Uchwała nr XI/86/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" Katarzyna Chamer 57
Uchwała nr XI/85/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 70
Uchwała nr XI/84/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2 Iwona Połaska 45
Uchwała nr XI/83/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł Iwona Połaska 45
Uchwała nr XI/82/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu sporządzonego przez Dyrektora Wielospecjalistyc Iwona Połaska 49