Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XI/88/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2018 Katarzyna Chamer 79
Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego wotum zaufania Katarzyna Chamer 89
Uchwała nr XI/86/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" Katarzyna Chamer 108
Uchwała nr XI/85/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 120
Uchwała nr XI/84/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2 Iwona Połaska 92
Uchwała nr XI/83/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł Iwona Połaska 93
Uchwała nr XI/82/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu sporządzonego przez Dyrektora Wielospecjalistyc Iwona Połaska 95
Uchwała nr XI/81/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Iwona Połaska 80
Uchwała nr X/80/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości. Iwona Połaska 94
Uchwała nr X/79/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości. Iwona Połaska 78