Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, budynku użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zl Iwona Połaska 83
Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego Iwona Połaska 101
Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych Iwona Połaska 93
Uchwała nr XII/91/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 186
Uchwała nr XII/90/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 20 Iwona Połaska 160
Uchwała nr XI/89/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Katarzyna Chamer 204
Uchwała nr XI/88/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2018 Katarzyna Chamer 111
Uchwała nr XI/87/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego wotum zaufania Katarzyna Chamer 151
Uchwała nr XI/86/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" Katarzyna Chamer 166
Uchwała nr XI/85/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 180