Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu Katarzyna Chamer 58
Uchwała nr XVI/109/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/276/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek pr Katarzyna Chamer 62
Uchwała nr XVI/108/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/212/2007 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Katarzyna Chamer 62
Uchwała nr XVI/107/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu reh Katarzyna Chamer 50
Uchwała nr XVI/106/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022. Katarzyna Chamer 46
Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Katarzyna Chamer 50
Uchwała nr XV/104/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 94
Uchwała nr XV/103/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na Iwona Połaska 80
Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Iwona Połaska 97
Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 106