Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr X/78/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 86
Uchwała nr X/77/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019- Iwona Połaska 83
Uchwała nr X/76/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2008 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasob Iwona Połaska 80
Uchwała nr X/75/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty Iwona Połaska 74
Uuchwała nr X/74/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego od dnia 1 września 2019 roku. Iwona Połaska 78
Uchwała nr X/73/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu. Iwona Połaska 65
Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego". Katarzyna Chamer 125
Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego".y Katarzyna Chamer 111
Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego". Katarzyna Chamer 115
Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego". Katarzyna Chamer 102