Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lat Iwona Połaska 81
Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym p Iwona Połaska 73
Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 183
Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2 Iwona Połaska 154
Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku. Iwona Połaska 180
Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, budynku użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zl Iwona Połaska 133
Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, budynku użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zl Iwona Połaska 111
Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego Iwona Połaska 139
Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych Iwona Połaska 129
Uchwała nr XII/91/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 220