Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" Katarzyna Chamer 88
Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok Katarzyna Chamer 100
Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lat Katarzyna Chamer 72
Uchwała nr VII/55/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Iwona Połaska 90
Uchwała nr VII/54/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 128
Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 20 Iwona Połaska 109
Uchwała nr VII/52/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33. Iwona Połaska 107
Uchwała nr VV/51/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego od dnia 1 września 2019 roku. Iwona Połaska 109
Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zgody na wykorzystanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatów T Iwona Połaska 107
Uchwała nr VII/49/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitac Iwona Połaska 114