Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr VII/54/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 173
Uchwała nr VII/53/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 20 Iwona Połaska 154
Uchwała nr VII/52/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33. Iwona Połaska 148
Uchwała nr VV/51/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Zgorzeleckiego od dnia 1 września 2019 roku. Iwona Połaska 153
Uchwała nr VII/50/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zgody na wykorzystanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatów T Iwona Połaska 147
Uchwała nr VII/49/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitac Iwona Połaska 157
Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu. Iwona Połaska 172
Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 205
Uchwała nr VI/46/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 20 Iwona Połaska 172
Uchwała nr VI/45/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w J Iwona Połaska 154