Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu. Iwona Połaska 131
Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 158
Uchwała nr VI/46/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 20 Iwona Połaska 134
Uchwała nr VI/45/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w J Iwona Połaska 121
Uchwała nr VI/44/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest powiat zgorzel Iwona Połaska 134
Uchwała nr VI/43/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2023. Iwona Połaska 123
Uchwała nr VI/42/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia do realizacji przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osó Iwona Połaska 129
Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Iwona Połaska 175
Uchwała nr V/40/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. Iwona Połaska 181
Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. Iwona Połaska 149