Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2019. Iwona Połaska 186
Uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 178
Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady. Iwona Połaska 159
Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 232
Uchwała nr V/34/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2 Iwona Połaska 175
Uchwała nr V/33/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie zgorzeleckim na lata 2019-2021. Iwona Połaska 165
Uchwała nr V/32/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojs Iwona Połaska 149
Uchwała nr V/31/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Iwona Połaska 148
Uchwała nr V/30/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. św. Barbary w Bogatyni ul. Kościuszki 33. Iwona Połaska 150
Uchwała V/29/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim. Iwona Połaska 161