Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr V/28/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Zgorzeleckiego. Iwona Połaska 164
Uchwała nr V/27/2019 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Zgorzeleckiego. Iwona Połaska 163
Uchwała nr IV/26/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2019 rok. Iwona Połaska 246
Uchwała nr IV/25/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2019-2032. Iwona Połaska 209
Uchwała nr IV/24/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/342/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego. Iwona Połaska 182
Uchwała nr IV/23/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska 201
Uchwała nr IV/22/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lat Iwona Połaska 179
Uchwała nr IV/21/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Zgorzeleckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Iwona Połaska 202
Uchwała nr IV/20/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Iwona Połaska 169
Uchwała nr IV/19/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Iwona Połaska 184