Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała nr III/14/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osoboweg Iwona Połaska 211
Uchwała nr III/13/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego. Iwona Połaska 186
Uchwała nr III/12/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego. Iwona Połaska 200
Uchwała nr III/11/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego. Iwona Połaska 197
Uchwała nr II/10/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Zgorzeleckiego - Artura Bielińskiego. Iwona Połaska 268
Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska 239
Uchwała nr II/8/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na la Iwona Połaska 201
Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Iwona Połaska 260
Uchwała nr II/6/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązując Iwona Połaska 204
Uchwała nr II/5/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2019. Iwona Połaska 194