Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLIX/328/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na la Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIX/327/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiat Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIX/326/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIX/325/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/297/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/323/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2017. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/322/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Zgorzeleckiego – Urszuli Ciupak. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/321/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/320/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego n Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/319/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Zgorzeleckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Iwona Połaska