Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego BRZ
Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2016. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/234/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających BRZ
Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckieg BRZ
Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej na podstawie raportu sporządzonego przez Dyrektora Wielospecjal BRZ