Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała Nr XXXIX/244/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawow BRZ
Uchwała Nr XXXIX/243/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. BRZ
Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os BRZ
Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ
Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzelecki BRZ
Uchwała Nr XXXVII/239/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego z działalności za pierwsze półrocze 2017 roku. BRZ
Uchwała Nr XXXVII/238/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ
Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego BRZ
Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/235/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2016. BRZ