Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckieg BRZ
Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. BRZ
Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej na podstawie raportu sporządzonego przez Dyrektora Wielospecjal BRZ
Uchwała Nr XXXVI/227/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. BRZ
Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ
Uchwała Nr XXXV/225/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na BRZ
Uchwała Nr XXXIV/224/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/198/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zgorzeleckiego do realizacji pr BRZ
Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ