Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLVIII/318/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położon Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/317/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu sporządzonego przez Dyrektora Wielospecj Iwona Połaska
Uchwała nr XLVIII/315/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVII/314/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Połaska
Uchwała nr XLVII/313/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVII/312/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLVII/311/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/283/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiat Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLVI/310/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Iwona Połaska
Uchwała nr XLVI/309/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”. Iwona Połaska