Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2017. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/277/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego n Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIII/276/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialneg Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikac Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/274/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia współdziałania Powiatu Zgorzeleckiego z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z opracowaniem i realizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarcz Iwona Połaska
Uchwały podjęte na XLII sesji w dniu 29 grudnia 2017 r. Iwona Połaska
Uchwały podjęte na XLI sesji w dniu 27 listopada 2017 r. Iwona Połaska
Uckhwały podjęte na XL sesji w dniu 26 października 2017 r. Iwona Połaska
Uchwały podjęte na XXXIX sesji w dniu 29 września 2017 r. Iwona Połaska