Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLV/297/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilita Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zgorzeleckiego, zlokalizowanego w Zgorzelcu Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/295/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Zgorzeleckiego, położonej w Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsument Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rad Iwona Połaska
Uchwała nr XLV/292/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Po Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz WS-SPZOZ w Zgorzelcu. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/288/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na Iwona Połaska