Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLIV/287/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Zgorzeleckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/286/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Powiat Zg Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/285/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Bogatyni do Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni ul. Kościuszki 33. Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIV/283/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Konrada Wysockiego z funkcji członka Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/281/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2018. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/280/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2017. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska