Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLIII/277/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego n Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIII/276/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialneg Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikac Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/274/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia współdziałania Powiatu Zgorzeleckiego z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z opracowaniem i realizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarcz Iwona Połaska
Uchwała Nr XLII/273/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. BRZ
Uchwała Nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2018-2032. BRZ
Uchwała Nr XLII/271/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. BRZ
Uchwała Nr XLII/270/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego. BRZ
Uchwała Nr XLII/269/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/243/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie BRZ
Uchwała Nr XLII/268/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób N BRZ