Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni ul. Kościuszki 33. Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIV/283/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIV/282/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Konrada Wysockiego z funkcji członka Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/281/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2018. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/280/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/279/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego za rok 2017. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/278/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/277/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego n Iwona Połaska
UCHWAŁA NR XLIII/276/2018 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialneg Iwona Połaska
Uchwała nr XLIII/275/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikac Iwona Połaska