Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr XLIII/274/2018 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia współdziałania Powiatu Zgorzeleckiego z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z opracowaniem i realizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarcz Iwona Połaska
Uchwała Nr XLII/273/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. BRZ
Uchwała Nr XLII/272/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2018-2032. BRZ
Uchwała Nr XLII/271/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. BRZ
Uchwała Nr XLII/270/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego. BRZ
Uchwała Nr XLII/269/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/243/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie BRZ
Uchwała Nr XLII/268/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/209/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób N BRZ
Uchwała Nr XLII/267/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017. BRZ
Uchwała Nr XLII/266/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego BRZ
Uchwała Nr XLII/265/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. BRZ