Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała Nr XLI/264/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku usług w zakresie interwencji kryzy BRZ
Uchwała Nr XLI/263/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonania przez Ośrodek wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży usług w za BRZ
Uchwała Nr XLI/262/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ
Uchwała Nr XLI/261/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego BRZ
Uchwała Nr XLI/260/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Promyk Słońca” z siedzibą w Lasowie. BRZ
Uchwała Nr XLI/259/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowią BRZ
Uchwała Nr XLI/258/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2018. BRZ
Uchwała Nr XLI/257/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/221/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we BRZ
Uchwała Nr XLI/256/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w BRZ
Uchwała Nr XL/255/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ