Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała Nr XL/254/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckie BRZ
Uchwała Nr XL/253/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji BRZ
Uchwała Nr XXXIX/252/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2017 rok. BRZ
Uchwała Nr XXXIX/251/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckieg BRZ
Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzieln BRZ
Uchwała Nr XXXIX/249/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o trzyletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni w trzyletnią Branżow BRZ
Uchwała Nr XXXIX/248/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o trzyletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu w trzylet BRZ
Uchwała Nr XXXIX/247/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjaln BRZ
Uchwała Nr XXXIX/246/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w BRZ
Uchwała Nr XXXIX/245/2017 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej o trzyletnim okresie nauczania w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marii Grzegorzew BRZ