Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr 356/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr 355/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Iwona Połaska
Uchwała nr 354/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia aktualnego wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Zgorzeleckiego. Iwona Połaska
Uchwała nr 353/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności na kwotę 1.885,36 zł z odsetkami ustawowymi przysługującej DPS „OSTOJA” od PP-C „Niziałek” Sp. z o.o. w upadłości, z tytułu kary za zerwani Iwona Połaska
Uchwała nr 352/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyznania premii Dyrektorowi Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu za miesiąc listopad 2017 roku. Iwona Połaska
Uchwała nr 351/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 299/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgorze Iwona Połaska
Uchwała nr 350/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr 349/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu na rok 2018 o wartościach szacunkowych powyżej 30 000 euro”. Iwona Połaska
Uchwała nr 348/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 184/2016 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 22 września 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu zarządzen Iwona Połaska
Uchwała nr 347/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 311/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 20 września 2017 roku w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształcić będą szkoły ponadpodstawow Iwona Połaska