Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor
Uchwała nr 368/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr 367/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Iwona Połaska
Uchwała nr 366/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr 365/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bogatyni. Iwona Połaska
Uchwała nr 364/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2018 rok. Iwona Połaska
Uchwała nr 363/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Zgorzeleckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu zgorzeleckiego za 2017 rok, sprawozdani Iwona Połaska
Uchwała nr 362/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2016 dla Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. Iwona Połaska
Uchwała nr 360/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 299/2017 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgorze Iwona Połaska
Uchwała nr 359/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r. w Powiecie Zgorzeleckim. Iwona Połaska
Uchwała nr 358/2018 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2018. Iwona Połaska