Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Edyta Wawrzeła  - przewodniczący
pokój nr 116, parter w budynku nr  8

Sylwia Hećman - sekretarz
tel. 75 77 50 183
pokój nr 113, parter w budynku nr 8

Informacja - tel. 75 77 50 406

Doumenty do pobrania: