Wydział Komunikacji

Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę

Halina Trzyna - dyrektor  
tel. 75 77 61 593 wew. 1
pokój 110, parter w budynku nr 8A

Michał Kruszewski - zastępca dyrektora
tel. 75 77 61 594 wew. 5
pokój 113, parter w budynku nr 8A

Informacja Rejestracji
tel. 75 77 61 594 wew. 2
pokój 114, parter w budynku nr 8A

Rejestracja
tel. 75 77 61 594 wew. 3
pokój 120, parter w budynku nr 8A

Prawo jazdy
tel. 75 77 61 594 wew. 4
pokój 110, parter w budynku nr 8A

Transport, Stacje kontroli pojazdów, Ośrodki szkolenia kierowców
tel. 75 77 61 594 wew. 5
pokój 113, parter w budynku nr 8A

Filia Bogatynia
tel. 75 77 25 268
UMiG w Bogatyni

Dokumenty do pobrania:

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym.zip)Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowy64 kB
Pobierz plik (Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym.zip)Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym64 kB
Pobierz plik (Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.zip)Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa p28 kB
Pobierz plik (Przedłużenie legitymacji instruktora.zip)Przedłużenie legitymacji instruktora64 kB
Pobierz plik (Uprawnienie do wykonywania badań technicznych.zip)Uprawnienie do wykonywania badań technicznych28 kB
Pobierz plik (Wpis do ewidencji instruktorów.zip)Wpis do ewidencji instruktorów310 kB
Pobierz plik (Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów.zip)Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów37 kB
Pobierz plik (Wpis lub zmiana wpisu  do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.zip)Wpis lub zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkoleni869 kB
Pobierz plik (Wtórnik zezwolenia na wyk. zawodu przewoźnika drog., licencji na wyk. transportu drog. lub wtórnik wypisu.zip)Wtórnik zezwolenia na wyk. zawodu przewoźnika drog., licencji na wyk. transportu32 kB
Pobierz plik (Wydanie dodatkowego wypisu z licencji lub zezwolenia.zip)Wydanie dodatkowego wypisu z licencji lub zezwolenia108 kB
Pobierz plik (Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne.zip)Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne46 kB
Pobierz plik (Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.zip)Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy84 kB
Pobierz plik (Zezwolenie na wyk.przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.zip)Zezwolenie na wyk.przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogo31 kB
Pobierz plik (Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.zip)Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drog31 kB
Pobierz plik (Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.zip)Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych31 kB
Pobierz plik (Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy.zip)Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na kr40 kB
Pobierz plik (Zmiany zaświadczenia na krajowe przewozy własne osób i rzeczy.zip)Zmiany zaświadczenia na krajowe przewozy własne osób i rzeczy47 kB
Pobierz plik (Karta usług - usuwanie pojazdów.doc)Karta usług - usuwanie pojazdów74 kB
Pobierz plik (Międzynarodowe prawo jazdy.odt)Międzynarodowe prawo jazdy39 kB
Pobierz plik (oswidczenie.docx)Oswiadczenie12 kB
Pobierz plik (Profil Kandydata na Kierowcę + oświadczenia.odt)Profil Kandydata na Kierowcę + oświadczenia44 kB
Pobierz plik (Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami.odt)Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami28 kB
Pobierz plik (Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (kod 95).odt)Wpis do prawa jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia o40 kB
Pobierz plik (Wtórnik prawa jazdy + oświadeczenie.odt)Wtórnik prawa jazdy + oświadeczenie44 kB
Pobierz plik (Wydanie prawa jazdy w związku z jego zatrzymaniem lub cofnięciem na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji.odt)Wydanie prawa jazdy w związku z jego zatrzymaniem lub cofnięciem na okres przekr43 kB
Pobierz plik (Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami po raz pierwszy.odt)Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami po raz pierwszy47 kB
Pobierz plik (Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.odt)Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejs38 kB
Pobierz plik (Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.odt)Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym40 kB
Pobierz plik (Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane + wniosek.odt)Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane + wniosek44 kB
Pobierz plik (Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający 1 roku.odt)Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres nieprzekraczający 1 roku40 kB
Pobierz plik (Czasowa rejestracja pojazdu + wniosek.odt)Czasowa rejestracja pojazdu + wniosek39 kB
Pobierz plik (Czasowe  wycofanie pojazdu z ruchu + wniosek.odt)Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu + wniosek49 kB
Pobierz plik (Dodatkowa tablica rejestracyjna + wniosek.odt)Dodatkowa tablica rejestracyjna + wniosek44 kB
Pobierz plik (Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu + wniosek.odt)Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu + wniosek44 kB
Pobierz plik (Nowe tablice  rejestracyjnych (kradzież, zagubienie, zniszczenie) + wniosek.odt)Nowe tablice rejestracyjnych (kradzież, zagubienie, zniszczenie) + wniosek48 kB
Pobierz plik (Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + wniosek.odt)Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy + wniosek57 kB
Pobierz plik (Przerejestrowanie pojazdu + wniosek.odt)Przerejestrowanie pojazdu + wniosek43 kB
Pobierz plik (Rejestracja pojazdu  marki SAM + wniosek.odt)Rejestracja pojazdu marki SAM + wniosek44 kB
Pobierz plik (Rejestracja pojazdu  zabytkowego + wniosek.odt)Rejestracja pojazdu zabytkowego + wniosek46 kB
Pobierz plik (Rejestracja pojazdu nowego + wniosek.odt)Rejestracja pojazdu nowego + wniosek45 kB
Pobierz plik (Wtórnik dowodu rejestracyjnego + wniosek.odt)Wtórnik dowodu rejestracyjnego + wniosek45 kB
Pobierz plik (Wtórnik karty pojazdu + wniosek.odt)Wtórnik karty pojazdu + wniosek47 kB
Pobierz plik (Wtórnik nalepki kontrolnej + wniosek.odt)Wtórnik nalepki kontrolnej + wniosek51 kB
Pobierz plik (Wtórnik tablic rejestracyjnych (kradzież, zagubienie, zniszczenie) + wniosek.odt)Wtórnik tablic rejestracyjnych (kradzież, zagubienie, zniszczenie) + wniosek44 kB
Pobierz plik (Wtórnika nalepki legalizacyjnej + wniosek.odt)Wtórnika nalepki legalizacyjnej + wniosek44 kB
Pobierz plik (Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy + wniosek.odt)Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy + wniosek45 kB
Pobierz plik (Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany stanu faktycznego + wniosek.odt)Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany stanu faktycznego + wniosek48 kB
Pobierz plik (Wyrejestrowanie pojazdu + wniosek.odt)Wyrejestrowanie pojazdu + wniosek52 kB
Pobierz plik (Zgłoszenie sprzedaży (zbycia)  pojazdu + wniosek.odt)Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu + wniosek45 kB
Pobierz plik (Zgoda na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej + wniosek.odt)Zgoda na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej + wniosek47 kB
Pobierz plik (Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego + wniosek.odt)Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego + wniosek49 kB