Biuro Kontroli

Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę
Kierownik Biura Kontroli
Stanisław Mikołajczyk
 
budynek 8a, pok. 313
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
tel. 75 77 50 192
______________________
 
 
Do zadań Biura Kontroli należy:
 
1)  występowanie do kierowników komórek organizacyjnych Starostwa o wskazanie
obszarów i podmiotów typowanych do ujęcia w planie kontroli;
2)  sporządzanie rocznego planu kontroli i przedkładanie go Staroście do zatwierdzenia;
3)  publikowanie rocznego planu kontroli w BIP Starostwa;
4)  wnioskowanie o powołanie zespołów kontrolnych i koordynowanie ich pracy;
5)  przeprowadzanie kontroli planowanych oraz doraźnych na polecenie i z upoważnienia Starosty;
6)  sporządzanie dokumentacji kontrolnej, protokołów, zaleceń, wystąpień i wniosków;
7)  zaznajamianie z wynikami kontroli, organizowanie narad pokontrolnych;
8)  publikowanie ustaleń pokontrolnych w BIP Starostwa;
9)  nadzór nad prawidłowością i terminowością odpowiedzi na zalecenia, wystąpienia i wnioski pokontrolne;
10) przeprowadzanie kontroli sprawdzającej realizację zaleceń, wystąpień i wniosków
pokontrolnych;
11) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej obszarów objętych kontrolą;
12) wskazywanie działań zapobiegawczych powstawaniu nieprawidłowości;
13) współdziałanie z inspektorami kontroli zewnętrznej;
14) współdziałanie z audytorem wewnętrznym;
15) analizowanie dokumentacji pokontrolnej z kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych starostwa;
16) przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu wykonywanych zadań Staroście;
17) realizacja innych zadań powierzonych przez Starostę.