Wybory 2018

Wybory 2018

Informacja z dnia 06.04.2018r.

Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. na stanowisko Komisjarza Wyborczgo w Jeleniej Górze II, na kadencję w latach 2018-2020, Pana Michała Krzysztofa Chudzika.

Siedziba Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II mieści się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, przy ul. Morcinka 33A. Numery telefonów: 75 767 88 49 oraz 75 767 88 69, godziny urzędowania Delegatury: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30.

Nabór kandydatów na urzędników wyborczych - informacja PKW

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcje urzędnika wyborczego.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu I warunków powoływania urzędników wyborczych, zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r., Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze podaje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 6 kwietnia br.

Więcej informacji: TUTAJ