Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Filtr
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Zaproszenie do składania ofert cenowych - wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala-SP ZOZ w Zgorzelcu, za rok 2019 i 2020 07 październik 2019
Zaproszenie do składania ofert - "Zaciągnięcie kredytu długoteminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych se środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku do kwoty 646.613,54" 29 lipiec 2019
Bieżące utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie powiatu zgorzeleckiego polegające na zamiataniu jezdni, oczyszczaniu chodników, koszeniu i sprzątaniu trawników 12 czerwiec 2019
„Zakup 47 sztuk zapór przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współ 05 czerwiec 2019
Wymiana wewnętrznego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania pn.: „Zakup dźwigu osobowego wraz z dostosowaniem szybu i zasilania w Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” 03 czerwiec 2019
Zaproszenie do Składania Ofert Cenowych. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Zgorzeleckiego , jego jednostek organizacyjnych oraz służb , inspekcji i straży w okresie od dnia 01 października 2019 r. do 30 września 2023 roku 16 maj 2019
Dostawa mebli do pracowni zawodowych w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląski... 08 marzec 2019
Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego na potrzeby przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 27 listopad 2018
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynków przy Alei Żytawskiej nr 19 i 21 w Bogatyni na potrzeby utworzenia trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... 17 sierpień 2018
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Zgorzeleckiego zgodnie z art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) 12 lipiec 2018