Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynków przy Alei Żytawskiej nr 19 i 21 w Bogatyni na potrzeby utworzenia trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa budynków przy Alei Żytawskiej nr 19 i 21 w Bogatyni na potrzeby utworzenia trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020”

 

_____________________________