Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Dostawa mebli do pracowni zawodowych w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląski...

Dostawa mebli do pracowni zawodowych w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.