Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

„Zakup 47 sztuk zapór przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: Transgraniczne zapobieganie i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współ

„Zakup 47 sztuk zapór przeciwpowodziowych” w ramach projektu pn.: Transgraniczne zapobieganie
i zwalczanie powodzi i klęsk żywiołowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.