Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS:Cykliczne dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej “OSTOJA” w Zgorzelcu.

__________________________________________