Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS:Cykliczne dostawy warzyw, owoców i jaj do Domu Pomocy Społecznej “OSTOJA” w Zgorzelcu

______________________________________