Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS:Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych do Domu Pomocy Społecznej „Jędrek" w Opolnie-Zdroju, przy ul. Narutowicza 3

_______________________________