Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

Świadczenie usług polegających na profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego oraz konsultacje z pracownikami Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej “OSTOJA” w Zgorzelcu

W załączeniu:
1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej + załącznik

2. Unieważnienie postępowania