Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

DPS Jutrzenka: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie: Świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

Zaproszenie do składania ofert cenowychna wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro na zadanie: Świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu.

 

---------------------------------------